Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTALİ HK.

KARAR: İHALENİN İPTALİ, İHALE SÜRECİNİ SONA ERDİREN VE BU SÜREÇTE TESİS EDİLMİŞ İDARİ İŞLEMLERİ TESİS TARİHİ İTİBARİYLE ORTADAN KALDIRAN BİR İŞLEM NİTELİĞİNDEDİR

KARAR NO : 2022/UM.II-1510

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“İncelemeye konu ihalenin konusunun Necmettin Erbakan Üniversitesi (Meram Tıp Fakültesi Hastanesi) tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Nükleer Tıp İçin Pet/Bt Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi Alımı” işi olduğu, 18.10.2022 tarihinde ihale ilanının yayınlandığı, 17.11.2022 tarihinde yapılması öngörülen ihalenin 15.11.2022 tarihinde alınan bir kararla ihale tarihi ve saatinden önce iptal edildiği, anılan kararda “Cihaz için ayrılan ödeneğin daha acil ihtiyaç duyulan diğer cihaz alımlarında kullanılması gerektiği düşünüldüğünden söz konusu cihaz alımı ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 16. maddesi gereğince iptaline karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, bu hususun 17.11.2022 tarihinde ilan edildiği görülmüştür.

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir. Bu çerçevede, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı, ek olarak cihaz için ayrılan ödeneğin daha acil ihtiyaç duyulan diğer cihaz alımlarında kullanılması gerektiği ifade edilerek iptal edildiğinin belirtildiği, başvuru sahibinin iddialarının da ihale dokümanındaki eksiklik ve aykırılıklara yönelik olduğu, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmaması nedeniyle başvurunun reddi gerekmektedir.”