Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTALİ İŞLEMİ HK.

KARAR: İHALENİN İPTALİ İŞLEMİ, İHALE SÜRECİNDE TESİS EDİLEN İŞLEMLERİ TESİS EDİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE ORTADAN KALDIRAN BİR İŞLEM NİTELİĞİNDEDİR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-614

“Başvuruya konu ihaleye ait inceleme süreci devam ederken idarece ihalenin “İhaleye itiraz süresinin uzun olduğu Kamu İhale Kurumu tarafından itirazen şikayetin devam ettiği mevcut araçlarımızın sigorta işlemlerinin acil ve zorunlu yaptırılması gerektiğinden” şeklinde gerekçe ile 11.05.2022 tarihinde iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihalenin iptali işleminin, ihale sürecinde tesis edilen işlemlerin tesis edildiği tarih itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde olduğu, söz konusu başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı yapılmadığı, ayrıca ihalenin iptali ile birlikte mevcut bir ihale sürecinin de kalmadığı ve ihalede yeni bir ihale komisyonu kararı alınma ihtimali bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruya ilişkin olarak karar verilmesine gerek bulunmadığı ve itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

İlgili Mahkeme Kararı: 2022/MK-267