Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTALİ İŞLEMİNE KARŞI BAŞVURU HK.

KARAR: BİR İHALE İPTAL EDİLMİŞSE VE KURUMA YAPILAN BAŞVURU DA İHALENİN İPTALİ İŞLEMİNE KARŞI DEĞİLSE BAŞVURUNUN REDDİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-626

“Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, 29.04.2022 tarihinde ihalenin idarece iptal edildiği, iptal gerekçesi olarak “ihaleye teklif verilmediği için iptal edilmiştir.” denildiği, (29.04.2022) onay tarihli ihale komisyonu kararında “…herhangi bir katılım olmadığı için ihalenin iptal edilmesine ve durumun ihale yetkilisinin onayına sunulmasına, Oybirliği ile karar verildi.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir. Bu çerçevede, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı, başka bir ifadeyle söz konusu ihalede yeni bir komisyon kararının alınmasının da mümkün olmadığı, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvurunun reddi gerekmektedir.”