Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN İHALENİN İPTALİ YOLUNA GİTMESİ HK.

KARAR: İDARE TEMEL İLKELERİ GÖZETEREK İHALENİN İPTALİ YOLUNA GİDEBİLİR.

KARAR NO : 2015/2757

KARAR TARİHİ : 01.07.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 39

(Danıştay 13. Dairesi)

… Bu itibarla 26.02.2014 tarih ve 2014/UH.III-1147 sayılı Kurul kararı sonrası kalan geçerli teklifler üzerinden ihalenin sonuçlandırılmasının 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkelerine uygun olmadığı ve ihaleye söz konusu haliyle devam edilmesinde kamu yararı bulunmadığı sonucuna varıldığından, ihalenin idarece iptal edilmesinde ve bu karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu kararda ise hukuki isabet bulunmamaktadır…