Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTALİNDE İDARELERİN TAKDİR YETKİSİ HK.

KARAR: İHALENİN İPTALİ HUSUSUNDA İDARELERE TANINAN TAKDİR YETKİSİ EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN ŞEKİLDE, KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ GÖZETİLEREK KULLANILMALIDIR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1282

“… mevzuat hükümlerine göre ihalenin iptali hususunda gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanındığı, ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin mevzuat çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması ve somut olaya ilişkin öğelerin dikkate alınarak Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde karar verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu mevzuat hükümleri ile yapılan inceleme ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde, Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “kaynakların verimli kullanılması” ilkesinin idareler tarafından gözetilmesi gerektiği, teklif geçerlilik süresini uzatan E… Limited Şirketi’nin teklif tutarı ile ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen isteklilerin teklif bedelleri ve yaklaşık maliyet kıyaslandığında her ne kadar başvuru sahibinin teklif bedeli yaklaşık maliyetin altında olsa da idarenin kendisine tanınan takdir yetkisini mevzuata aykırı kullandığına ilişkin bir sonuca ulaşılamadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”