Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTALİNDE İDARENİN TAKDİR YETKİSİ HK.

KARAR: İDARECE İHALENİN İPTALİ İŞLEMİNE YÖNELİK TAKDİR YETKİSİNİN KULLANIMINDA HUKUKA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR NO : 2022/UY.I-1479

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“Yaklaşık maliyete ilişkin oluşan tereddüt üzerine, idarece İl Özel İdaresi’nden yaklaşık maliyetin sıhhatine ilişkin tespit yapmak üzere uzman personel görevlendirilmesinin talep edildiği, görevlendirilen personelce hazırlanan raporda “…Yalova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çevre Tanzim işinin dokümanlarında okul ihata duvarı üzerinde yapılması planlanan demir korkuluk imalatının yüksekliğinin belirtilmediğinden, korkuluğa ait metrajın hesaplanamadığı…yapılan incelemeler neticesinde; EKAP üzerinden indirilen ihale dokümanlarında bulunan…eksiklikler nedeniyle söz konusu iki işin yaklaşık maliyeti hesaplanamamıştır.” ifadelerine yer verildiği, rapor ekinde yer verilen cetvelde yalnızca metrajları tespit edilebilen iş kalemlerinin kamu kurumlarına ait güncel fiyatlarının esas alındığı ve yaklaşık maliyetin 54.435,80 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; benzer nitelikteki 2022/1078288 İKN’li Yalova Cumhuriyet İlkokulu-Kardelen Ortaokulu-Samanlı İlkokulu Onarım işi, 2022/1075620 İKN’li Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Onarım İşi, 2022/1076446 İKN’li Yalova 10000 Okul Projesi Kapsamında 700 Yıl Osmangazi İlkokulu ve Ortaokulu Onarım İşi, 2022/1706329 İKN’li Yalova Esenköy Adnan Kaptan İlk-Ortaokulu ve Çınarcık Firuzan Kınal İlk-Ortaokulu Onarım İşi ihalelerinin idarece aynı mülahazalarla iptal edildiği, idarede yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin hususlarda ve tutarın bazı isteklilerle paylaşıldığı yönünde şüphe oluşması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan müfettiş görevlendirilmesinin talep edildiği görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin yukarıda yer verilen bilgiler ve 4734 sayılı Kanun’un beşinci maddesinde yer alan rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve gizlilik şeklindeki temel ilkeler ışığında, ihalenin idarece iptali işleminde takdir yetkisinin kullanımında hukuka aykırılık tespit edilmemiştir.”