Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN KISMİ TEKLİFE KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR: İHALENİN KISMİ TEKLİFE KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İDARENİN TAKDİR YETKİSİ SINIRLARI İÇİNDEDİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1495

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 27’nci maddesinde, ihalelerde kısmi teklif verilip verilmeyeceğinin ihalenin İdari Şartname’sinde belirtilmesinin zorunlu olduğunun hüküm altına alındığı, ancak kamu ihale mevzuatında idarelerin hizmet alımı ihalelerini kısmi teklife açmalarının zorunlu olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla ihalelerde kısmi teklif verilmesine izin verilip verilmeyeceği noktasında idarelerin takdir yetkisi bulunmakla birlikte söz konusu takdir yetkisinin söz konusu Kanun kapsamındaki bütün idareler için uyulması zorunlu kurallar olan ve anılan Kanun’un 5’inci maddesinde düzenlenen temel ilkelere uygun olarak kullanılmasının hukuki bir zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen araçların tamamının ihale konusu iş ile bağlantılı olduğu, söz konusu araçlar arasında kabul edilebilir bir bağlantı bulunmadığının iddia edilemeyeceği,  bu doğrultuda ihalenin kısmi teklife kapalı olarak gerçekleştirilmesinin idarenin takdir yetkisi sınırları içinde kaldığı ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”