Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN SON TEKLİF VERME SAATİNİN ERTELENMESİ HK.

KARAR: YAŞANAN SİSTEMSEL BİR SORUN NEDENİYLE KURUM TARAFINDAN İHALENİN SON TEKLİF VERME SAATİNİN ERTELENMESİ VE BU SAATE KADAR SUNULAN TEKLİFLERİN GEÇERLİ KABUL EDİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-885

“Başvuruya konu ihalenin son teklif verme tarih ve saatinin 10.05.2022 – 11:00 olarak belirlendiği ancak sistemsel bir sorun nedeniyle ve ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülerek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla EKAP tarafından ihale tarihinin aynı gün saat 16:00’ya ertelendiği, anılan hususa ilişkin Kurum tarafından gerekli bildirimin yapıldığı, ihalenin son teklif verme tarih ve saatinden önce istekliler tarafından sunulan e-tekliflerin geçersiz sayılmasına dair mevzuatta herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde yaşanan sistemsel bir sorun nedeniyle Kurum tarafından ihalenin son teklif verme saatinin ertelenmesi ve bu saate kadar sunulan tekliflerin geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”