Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE TEK DİLEKÇE İLE BAŞVURU HK.

KARAR: AYNI KİŞİ TARAFINDAN BİRDEN FAZLA İHALEYE, BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN AYNI İHALEYE VEYA BİRDEN FAZLA İHALEYE TEK DİLEKÇE İLE BAŞVURUDA BULUNULAMAZ

KARAR NO : 2022/UH.I-1395

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak düzenlenen şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında; aranması gereken asgari unsurlar ile dilekçe ekinde sunulması zorunlu bilgi ve belgelerin sayıldığı, bu başvuru yollarına ilişkin olarak anılan Kanun’da öngörülen sürelerde sağlıklı bir denetim yapılabilmesi amacıyla hiçbir eksiklik içermeyen dilekçelerle başvuruda bulunulmasının öngörüldüğü, buna göre başvuruların şekil unsurlarına ilişkin olarak, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağının da ortaya konulduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının, anılan Kanun’un 54’üncü maddesinde yer alan “… Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, … tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü gereği şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”