Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRDEN FAZLA İHALEYE TEK DİLEKÇE İLE BAŞVURU HK.

KARAR: AYNI KİŞİ TARAFINDAN BİRDEN FAZLA İHALEYE TEK DİLEKÇE İLE BAŞVURUDA BULUNULAMAZ

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-556

“ Başvuru sahibinin başka bir ihalede sunulan ikinci teklifin diğer istekliler tarafından görüldüğü, bu durumun temel ilkelere aykırı olduğu iddiasının; idarece pazarlık usulü yapılan ve iptal edilen başka bir ihaleye ilişkin olduğu, bu durumun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağı hükmüne aykırılık taşıdığından uygun olmadığı anlaşılmıştır.”