Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN TAMAMINA TEKLİF VERİLMESİ HK.

KARAR: İHALENİN TAMAMINA TEKLİF VERİLMESİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU İHALELERDE İHALEYE KATILIMIN SINIRLANDIRILDIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-527

“… ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde; başvuruya konu ihale kapsamında alımı yapılan hizmet işinin tamamına teklif verilmesine izin verildiği, bahse konu ihalenin kısmi teklif verilmesine kapalı olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 27’nci maddesinde hüküm altına alınan ve İdari Şartname’de bulunması zorunlu hususlar arasında sayılan ihalede kısmi teklif verilip verilemeyeceği hususunun, anılan Kanun’da belirtilen temel ilkeler gözetilerek ve ihtiyacın niteliği göz önünde tutularak idarenin takdir yetkisini kullanılmak suretiyle belirleyebileceği bir husus olduğu, bu çerçevede, ihalenin tamamına teklif verilmesinin söz konusu olduğu ihalelerde, başvuru sahibinin iddia ettiği üzere ihaleye katılımın sınırlandırıldığından söz edilemeyeceği anlaşıldığından, başvuruya konu ihalenin kısmi teklife kapalı olmasına ilişkin düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”