Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHBAR TAZMİNATININ YÜKLENİCİYE AİT OLMASI HK.

 

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN BİR HİZMET ALIMINDA İHBAR TAZMİNATININ YÜKLENİCİYE AİT OLMASI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-527

“Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen ihbar tazminatının, yüklenici tarafından hizmet işi kapsamında çalıştırılan personelin işten haber verilmeksizin veya 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesinde düzenlenen ihbar süreleri bitiminden önce çıkarılması durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türü olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı ihalesi niteliğinde olan başvuruya konu ihale kapsamında çalıştırılacak personelin işvereninin yüklenici olduğu hususları göz önüne alındığında; söz konusu maliyet bileşenin yükleniciye ait olmasının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği tespit edildiğinden; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”