Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İİHALE DOKÜMANI İLE İLGİLİ ŞİKÂYET HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANININ İLANA YANSIYAN HUSUSLARI İLE İLGİLİ ŞİKÂYET BAŞVURULARINDA SÜRE İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-376

“İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin, ihalenin kısmı teklife açılmamış olmasının Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu, rekabetin sağlanmasının engellendiğine yönelik iddiasının ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine yönelik olduğu, ilana yansıyan hususlarla ilgili olarak şikâyet başvurularında sürenin ilk ilan tarihinden itibaren başlayacağı, incelenen ihalede şikâyete yol açan durumun farkına varılması gereken tarihin ihalenin ilan tarihi olan 12.01.2022 tarihi olduğu, başvuru sahibi tarafından ise bu tarihi izleyen 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.02.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla ilana yansıyan hususlara yönelik şikâyet başvuru süresinin sona erdiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.”