Hakkakul Logo Beyaz

İKİ HAFTALIK ÖRNEK MENÜ HK.

KARAR: İKİ HAFTALIK ÖRNEK MENÜ, ÖRNEK MAHİYETİNDEDİR VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA KULLANILIR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-152

“… İhaleye ilişkin birim fiyat teklif cetveli ve Teknik Şartname düzenlemelerinden ihale konusu iş kapsamında 650.000 adet öğle yemeği, 420.000 adet akşam yemeği, 90.000 adet diyet yemeği (öğle), 90.000 adet diyet yemeği (akşam) verileceğinin anlaşıldığı, her ne kadar ihaleye ilişkin Teknik Şartname’de yer verilen iki haftalık örnek menüde normal öğle ve akşam yemeği için tek tip menü içeriğine, diyet yemeği için de yine tek tip  menü içeriğine yer verilmiş olsa da, normal öğle ve akşam 3’er çeşit, diyet yemeklerinin de 4 kap olacağına yönelik düzenlemeler çerçevesinde söz konusu menü içerikleri dikkate alınarak hesaplanan ortalama öğün maliyetleri ve öğün sayıları dikkate alınarak tekliflerin hazırlanabileceği,  Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer alan “79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır.” açıklaması doğrultusunda idarece hazırlanan iki haftalık örnek menü düzenlemesinin örnek mahiyetinde ve  aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılmak üzere öngörüldüğü dolayısıyla anılan hususun tekliflerin oluşturulmasına engel bir nitelik taşımadığı sonucuna varılmıştır.”