Hakkakul Logo Beyaz

İKİ HAFTALIK ÖRNEK MENÜNÜN OLUŞTURULMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK İKİ HAFTALIK ÖRNEK MENÜNÜN İDARE TARAFINDAN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE OLUŞTURULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-156

“… İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde; idare tarafından aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde kullanılmak üzere hazırlanan 2 haftalık örnek kahvaltı menüsünün her gün için 20 çeşit kahvaltı malzemesinden oluştuğu, ancak ihale konu iş kapsamında personele ve öğrencilere verilecek kahvaltının 8 çeşit ile sınırlı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde idare tarafından aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak iki haftalık örnek kahvaltı menüsünün sağlıklı bir şekilde oluşturulmadığı, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında örnek kahvaltı menülerinde yer alan 20 çeşit kahvaltı malzemesinden 8 adedini seçme noktasında farklı tercihlerde bulunulabileceği, dolayısıyla mevcut düzenlemenin aşırı düşük tekliflerin eşit şartlarda açıklanmasına ve değerlendirilmesine engelleyici nitelikte olduğu sonucuna  varılmıştır.”