Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AYNI IP ADRESİ ÜZERİNDEN İHALE DOKÜMANI İNDİRİLMESİ HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN AYNI IP ADRESİ ÜZERİNDEN İHALE DOKÜMANINI İNDİREREK AYNI İHALEYE KATILMALARI REKABETİ VE İHALE KARARINI ETKİLEYEBİLECEK BİR DAVRANIŞTIR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-613

“İdarece alınan ihale komisyonu kararında, K… Limited Şirketi hakkında “…K… Ltd. Şti.nin numuneleri uygun olmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Ancak söz konusu ihaleye ilişkin EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, K… Limited Şirketinin de başvuru sahibi istekli G… Ltd. Şti. ve A…Ltd. Şti.nin kullandıkları IP adresini kullanarak ihale dokümanını indirdiği, bu kapsamda adı geçen isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar oldukları, bu durumun aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğuna dair kuvvetli karine oluşturduğu neticesine varılmış, dolayısıyla K… Limited Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) bendi hükmüne aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği anlaşılmış olup anılan isteklinin teklifinin de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, K… Limited Şirketi’nin teklifinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”