Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İPTAL EDİLEN İHALENİN İPTAL İŞLEMİ HK.

KARAR: İDAREYE YAPILAN BİR ŞİKAYET BAŞVURUSU OLMAKSIZIN İPTAL EDİLEN İHALENİN İPTAL İŞLEMİNE YÖNELİK OLARAK KAMU İHALE KURUMUNUN İNCELEME GÖREVİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UM.IV-1149

“Söz konusu ihaleye ilişkin olarak Kurum’un 21.09.2022 tarihli yazılı talebine istinaden, idarenin Kuruma gönderdiği 21.09.2022 tarih ve E-33653171-662.03-45760 sayılı yazının incelenmesinden; ihalenin iptali kararı alınmadan önce idareye herhangi bir şikâyet başvurusunun olmadığı anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir” hükmü dikkate alındığında, idareye yapılan bir şikayet başvurusu olmaksızın iptal edilen başvuru konusu ihalenin iptal işlemine yönelik olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görevi bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”