Hakkakul Logo Beyaz

İPTAL EDİLEN İHALEYE TEKLİF VERİLMESİ HK.

KARAR: İHALE TARİHİ ÖNCESİNDE İPTAL EDİLEN İHALEYE TEKLİF VERİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-64

“… İhale yetkilisi tarafından ihalenin “Fakültemiz tarafından 28.12.2021 tarihinde saat 09:00’da yapılacak olan 2021/775660 ihale kayıt numaralı Malzeme Dâhil Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Temini ihalesine yapılan itiraz bölüm tarafından uygun bulunmuş fakat ilanı etkileyen madde içermesi ve bunun için düzeltilecek ilan süresi olmadığı” gerekçesiyle 27.12.2021 tarihinde iptal edildiği, ihalenin iptal edilmesi nedeniyle ihaleyi sonuçlandıracak başka bir ihale komisyonu kararı alınamayacağı görülmüştür.

 

Bu çerçevede ihalenin iptalinin, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde olduğu, dolayısıyla ihale tarihi öncesinde iptal edilen ihaleye teklif verilemeyeceği/verilmediği ve bu itibarla idarece herhangi bir karar alınması durumunun da söz konusu olmadığı anlaşıldığından, bu aşamada başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır…”