Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ ARTIŞI GERÇEKLEŞTİRME HK.

KARAR: İDARELERİN İŞİN SÜRESİNİN UZATIMI YOLUYLA İŞ ARTIŞI GERÇEKLEŞTİREBİLME İMKANI BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-308

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesinde, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde iş artışı gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmış olsa da anılan artışın ihale konusu işin miktarına yönelik olduğu, işin süresinin artırılması yoluyla iş artışı gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Her ne kadar Teknik Şartname’nin 18’nci maddesinde, kiralanacak olan iş makinalarının idarece uygun görülmesi halinde işin süresinde artış veya azalış yapabileceğine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olsa da, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesi hükmü uyarınca idarelerin işin süresinin uzatımı yoluyla iş artışı gerçekleştirebilme imkanı bulunmadığı anlaşılmaktadır.”