Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ BİTİRME BELGESİ HK.

KARAR: BİR KAMU KURUMUNA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞTE İŞ DENEYİMİ SÖZLEŞME VE FATURALAR İLE TEVSİK EDİLEMEYECEĞİ İÇİN İŞ BİTİRME BELGESİ DÜZENLENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1170

“…D…A.Ş.-Y…Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı D…A.Ş. tarafından da E… E… Adi Ortaklığı ile yapılan “Araç Kiralama Sözleşmesi” nin, bu sözleşme kapsamında düzenlenen faturaların, damga vergisinin yatırıldığına ilişkin belgelerin sunulduğu belirlenmiştir.

 

Aynı şekilde sunulan faturaların kayıtlarının sistem üzerinde bulunup bulunmadığı ilgili vergi dairesinden teyit edilmiş olup, söz konusu faturaların sistemde kayıtlı olduğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca sözleşmenin diğer tarafı olan E… E… Adi Ortaklığı’na yazı yazılarak, sözleşmenin kapsamı, bu hizmetin kamu kuruluşu tarafından yapılan bir hizmet alımı kapsamında olup olmadığı, hangi kapsamda hizmetin gerçekleştirildiği hususlarında bilgi talep edilmiştir. E… E… Adi Ortaklığı’nın cevabi yazısında, söz konusu araçların 2019/534380 İKN’li “Adapazarı Belediyesi Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması Hizmet Alımı” kapsamında kullanıldığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla sözleşmeye konu işin bir kamu kurumuna gerçekleştirilen iş kapsamında yapıldığı belirlendiğinden, bu durumda alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesi gerektiği, sözleşme ve faturalar ile söz konusu iş deneyiminin tevsik edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, D…Ş.-Y…Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın da teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.”