Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ BİTİRME BELGESİ HK.

KARAR: BEYAN EDİLEN İŞ BİTİRME BELGESİNİN İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞ TANIMINA UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-187

“Başvuruya konu ihalenin “Çay Ocakları İşletilmesi” olduğu, söz konusu ihalede çay ocağı, çay bahçesi, kafeterya, ‘kafeterya ve restoran’ ve sosyal tesislerin (kafeterya veya kafeterya ve restoran işletmeciliği yapılan) malzeme ve personel veya yalnızca personel işletmeciliği işleri ile malzeme ve personel işletmeciliğinin bir arada yürütüldüğü yemekhane (catering) işlerinin birlikte ve/veya ayrı ayrı olarak benzer iş olarak belirlendiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının aksine ihale konusu iş kapsamında çay ocağı, çay bahçesi, kafeterya, ‘kafeterya ve restoran’ ve sosyal tesislerin (kafeterya veya kafeterya ve restoran işletmeciliği yapılan) personel işletmeciliği işlerinin benzer iş kapsamında değerlendirileceği, sadece personel çalıştırılmasına dayalı işlerin benzer iş kapsamında dikkate alınamayacağı, başvuru sahibi isteklinin beyan ettiği iş bitirme belgesinin “Maltepe Belediye Başkanlığı Birimlerinin Çalışmalarında Görevlendirilmek Üzere Yardımcı Personel Destek Hizmet Alım İşi” olduğu, söz konusu iş bitirme belgesine konu ihalenin … İdari ve Teknik Şartname düzenlemeleri dikkate alındığında ilgili iş bitirme belgesine konu işte çalıştırılacak personelin Maltepe Belediye Başkanlığı birimlerinde yardımcı destek personeli olarak çalıştırılacağının anlaşıldığı, ilgili düzenlemelerde çalıştırılacak personelin ihale konusu iş kapsamı veya benzer iş tanımında belirtilen işlerde çalıştırılmadığı, bu kapsamda başvuru sahibi istekli tarafından beyan edilen iş bitirme belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup anılan isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”