Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGE TUTARLARI HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGE TUTARLARININ YETERLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIKLARININ TESPİTİNDE TEKLİF EDİLEN BEDEL ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKİRKEN YAKLAŞIK MALİYET ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1218

“… tespitler çerçevesinde, söz konusu iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarının 38.517,09 TL olduğu ve teklif bedeline göre sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (28.080,00) karşıladığı anlaşılmaktadır.

 

İstekliler tarafından sunulan iş deneyim belge tutarlarının yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadıklarının tespitinde (belli istekliler arasında ihale usulü hariç olmak üzere)  istekliler tarafından teklif edilen bedel üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği, bu nedenle idarenin yaklaşık maliyet üzerinden değerlendirme yapmasının mevzuata uygun olmadığı, ayrıca başvuru sahibi isteklinin teklif verdiği şikâyete konu 1’inci kısımda sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (28.080,00) karşıladığı anlaşılmış olup ihale komisyon kararında belirtilen gerekçenin mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”