Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGELERİ HK.

KARAR: BİRDEN FAZLA GRUPTAN İŞLERİ İÇEREN İŞ DENEYİM BELGELERİNDE, BELGEYE KONU İŞİN ESASLI UNSURUNUN İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞLERE İLİŞKİN OLMASI HALİNDE BELGE TUTARININ TAMAMI DİKKATE ALINIR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-259

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin … 48’inci maddesinde yer alan hüküm ile Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan açıklamalardan, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belge tutarının tamamının değerlendirmede dikkate alınacağı, bir diğer ifade ile birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamının dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.

 

Bahsi geçen iş deneyim belgesinde de esaslı unsurun “B III Grubu İşler” olarak belirlendiğinin anlaşıldığı, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Ancak, belgeyi düzenleyen idarece belgeye konu işin esaslı unsurunun B III grubu işler olarak belirlendiği görülmekle birlikte idarece gönderilen bilgi ve belgelerde yer alan yeşil defterde yer alan imalat kalemleri ve imalat pursantajları üzerinden belgeye konu işin esaslı unsuru bakımından değerlendirme yapıldığında, söz konusu işin inşaat imalatlarının yapısal peyzaj ve altyapı işlerinden oluştuğu ve üstyapı bina işi olmadığı bu nedenle işin esaslı unsurunun B-III grubu bina işi olarak değerlendirilemeyeceği, söz konusu belgede esaslı unsurun  A – XVIII (Saha işleri) olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Öte yandan iş deneyim belgesine konu olan işin içeriğinde ihale konusu iş veya benzer iş tanımını karşılayacak bütünlükte bir işin yer almadığı, dolayısıyla iş deneyim belgesinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.”