Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİ İHALE DOKÜMANINDA DÜZENLENEN BENZER İŞ TANIMINA VE İHALE KONUSU İŞE UYGUN OLMALIDIR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-484

“Söz konusu ihaleye ilişkin olarak İdari Şartname’nin 2’nci maddesine göre ihale konusu işin “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımızın 2022 Mali yılı (9) aylık Yüklenici Firma Mutfağında ve Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri İşi” olduğu, aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde ise  “Benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, söz konusu belgeye konu işin “2017 Yılı 9 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” olduğu, şikayete konu ihale dokümanında ise kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerin benzer iş olarak kabul edildiğinin belirtildiği dikkate alındığında, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale dokümanında düzenlenen benzer iş tanımına ve ihale konusu işe uygun olduğu görülmüş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”