Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN UYGUNLUĞU HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN İŞ DENEYİM BELGESİ İHALE KONUSU İŞE VEYA BENZER İŞE UYGUN OLMALIDIR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-460

“D… Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesi ayırt edici numarasının başvuru sahibi isteklinin iddiasına konu ettiği 2019/248435 İKN’li “Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere 7 Adet Kazıcı ve Yükleyici (Beko loder) Kepçe Kiralanması İşi”ne ait ihaleye ilişkin olmadığı, başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının bu açıdan yerinde olmadığı, diğer taraftan başvuruya konu ihalenin “Kayserinin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere 10 Adet Kazıcı ve Yükleyici (Beko Loder), 4 Adet Ekskavatör Kepçe ve 2 Adet Lastikli Yükleyici Loder Kepçe Kiralama İşi” olduğu, söz konusu ihalede benzer işin “Kazıcı ve yükleyici (beko loder),ekskavatör ve yükleyici loder çalıştırılması işi” şeklinde belirlendiği, anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesine konu işe ilişkin ihale dokümanı EKAP üzerinden sorgulandığında anılan işin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”