Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN UYGUNLUĞU HK.

KARAR: İSTEKLİNİN SUNMUŞ OLDUĞU İŞ DENEYİM BELGESİNİN BENZER İŞE UYGUN OLMADIĞI DURUMDA TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-459

“İdarece gönderilen cevabi yazıdan 09.04.2018 tarihli ve 2015/79381-1230828-1-1 sayılı “yüklenici iş bitirme” belgesine konu 2015/79381 İKN’li “Çöp Toplama ve Temizlik” işinde yüklenici tarafından herhangi bir bina içi temizlik hizmetinin yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Şikayete konu ihalede benzer işin her türlü bina içi ve/veya ev temizliği hizmetleri olarak belirlendiği ve ihale üzerinde bırakılan A… Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu yüklenici iş bitirme belgesinin elde edildiği iş kapsamında bina içi temizlik hizmetlerinin yapılmadığı anlaşılmış olup adı geçen isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı bu sebeple başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, A…Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”