Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİ KULLANILAN ORTAK HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİ KULLANILAN ORTAĞIN ORTAKLIK TESPİT BELGESİNİN DÜZENLEME TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ OLARAK ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİSİ OLMADIĞINDAN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-1157

“İhale ilan tarihinden sonra düzenlendiği anlaşılan ortaklık tespit belgesinde “Başvuru sahibi tüzel kişiye ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca A… A.Ş.’nin kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu tespit edilmiştir.” ibaresinin yer aldığı görülmekle birlikte, iş deneyim belgesi kullanılan ortak A… İ… Y…’ın temsil yetkisinin 24.06.2019 tarihli ve 9854 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi bilgilerine göre 17.05.2020 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında, anılan şahsın ortaklık tespit belgesinin düzenleme tarihi olan 30.06.2020 tarihinden önceki bir yıl boyunca kesintisiz olarak şirketi temsile yetkisinin olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve A…Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, A…A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”