Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİ KULLANILAN ORTAK HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİĞİN %50’DEN FAZLA HİSSESİNE SAHİP ORTAĞINA AİT İŞ DENEYİM BELGESİ KULLANILMASI HALİNDE ORTAKLIK TESPİT BELGESİNİN MEVZUATA UYGUN ŞEKLİYLE SUNULMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1260

“İdare tarafından, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında başvuru sahibinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’ndaki beyan doğrultusunda EKAP üzerinden teyit yapılması gerekli belgeleri teyit ettiği ve teyit edilmesi mümkün olmayan Ortaklık Tespit Belgesi’ni aşırı düşük teklif açıklaması ile birlikte sunmasının istendiği, başvuru sahibi tarafından da Standart Form KİK-027.0/H Ortaklık Tespit Belgesinin sunulmadığı, bu belge yerine, Standart Form-KTB28/U numaralı Ortaklık Durum Belgesi şeklinde bir belge sunulduğu, söz konusu belgenin de iş deneyimini gösteren belgeyi sunan istekli ve SMMM tarafından kaşelenerek imzalandığı görülmüştür.

 

Bu itibarla iş deneyim belgesi olarak tüzel kişiliğin %50’den fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılması halinde sunulması zorunlu olan ve İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde açıkça düzenlenen, aynı zamanda ihale dokümanı ekinde bulunan standart formlarda yer verilen Ortaklık Tespit Belgesi’nin başvuru sahibi tarafından mevzuata uygun şekliyle sunulmadığı anlaşıldığından başvuruya konu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”