Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİ KULLANILAN ORTAK HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİ KULLANILAN ORTAĞIN ORTAKLIK TESPİT BELGESİNİN DÜZENLEME TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ OLARAK ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİSİNİN OLMAMASINDAN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1182

“… tespitler neticesinde A…A.Ş.nin başvuruya konu ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu belgenin, anılan şirketin %51 hissesine sahip ortağı olan A…İ Y…’a ait olduğu, Ortaklık Tespit Belgesi’nde belirtilen 03.05.2019 tarihli ve 9821 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre anılan şahsın 01.04.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi ve şirketi temsile yetkili olarak seçilen ortak olduğu görülmekle birlikte, Ortaklık Tespit Belgesi’nde belirtilen ticaret sicil gazetesi tarihinden sonra ve ihale tarihinden önceki bir tarihte yayımlanan 24.06.2019 tarihli ve 9854 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre A… İ… Y…’ın 17.05.2020 tarihine kadar temsile yetkili olarak seçildiğinin görüldüğü, dolayısıyla kendisine daha önce 01.04.2022 tarihine kadar verilen temsil yetkisinin sona erme tarihinin 17.05.2020 tarihi olarak değişikliğe uğramış olduğu, 18.05.2020 tarihli ve 10080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ise şirketi temsil yetkisinin 08.05.2023 tarihine kadar A… B…’e ait olduğu ve A… İ… Y…’ın temsil yetkisi bulunduğuna ilişkin bir bilgi içermediği görülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, ihale ilan tarihinden sonra düzenlendiği anlaşılan Ortaklık Tespit Belgesi’nde “Başvuru sahibi tüzel kişiye ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca A… A.Ş.’nin kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu tespit edilmiştir.” ibaresinin yer aldığı görülmekle birlikte, iş deneyim belgesi kullanılan ortak A… İ… Y…’ın temsil yetkisinin 24.06.2019 tarihli ve 9854 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi bilgilerine göre 17.05.2020 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında, anılan şahsın Ortaklık Tespit Belgesi’nin düzenleme tarihi olan 10.08.2020 tarihinden önceki bir yıl boyunca kesintisiz olarak şirketi temsile yetkisinin olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve dolayısıyla A… A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”