Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİ KULLANABİLME HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNİ KULLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN “EN AZ BİR YILDIR TÜZEL KİŞİLİĞİN YARISINDAN FAZLA HİSSESİNE SAHİP OLMA” ŞARTINDA BELİRTİLEN BİR YILLIK SÜRENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ TÜZEL KİŞİLİĞE ORTAK OLUNDUĞU TARİHTİR.

KARAR NO : 2015/335

KARAR TARİHİ : 23.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

…Olayda; İhaleye teklif veren Ö… İnş. Taah. Tic. San. ve Tur. A.Ş. – A… İnş. Gıda Canlı Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın, benzer işe ilişkin olarak özel ortak adına sunulan iş deneyim belgesinin A. İnş. Gıda Canlı Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin %50’den fazla hissesine sahip ortağı olan H.R.P’ye ait olduğu, ihaleye katılan iş ortaklığının özel ortağı olan anılan şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin, dava konusu ihalenin ilan tarihinin 06.06.2014, ihale tarihinin 09.07.2014 olduğu H.R.Pniın ise 2008 yılından 2014 yılının Ocak ayına kadar Elazığ Belediyesinde memur olarak çalıştığı ve anılan kurumdan 2014 yılının Ocak ayında istifa ederek ayrıldığı, belgesinin tüzel kişilikte kullanılabilmesi için en az bir yıl süreyle ve kesintisiz olarak A. İnş. Gıda Canlı Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yarısından fazla hissesine sahip olması gerektiği, ancak anılan kişinin Elazığ Belediyesinden istifa ederek ayrıldığı tarih dikkate alındığında söz konusu sürenin en az bir yıllık süreyi karşılamadığı gibi kamu çalışanı olan bu kişinin kamuda çalıştığı dönemde bu statü içinde kaldığı sürece ticari faaliyette bulunamayacağı gerekçesiyle anılan iş ortaklığının teklifinin, özel ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece istenilen kriterleri karşılamadığı gerekçesi değerlendirme dışı bırakılarak, kalan geçerli teklifler esas alınarak sınır değerin yemden hesaplanması gerektiği gerekçesi ile ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Anılan mevzuat incelenmesinden, devlet memurlarının sermaye şirketlerinde ortak olmalarını engelleyen bir yasak bulunmadığı, bunun yanında 4734 sayılı Kanun‘un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında da. şirket tarafından sunulacak iş deneyim belgesinin, son bir yıldır şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı adına düzenlenmiş belge olabileceğinin kabul edildiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ‘nin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinin onüçüncü fıkrasında kamu görevlisi olarak çalışanların sahip oldukları iş deneyim belgelerini, bu kişilerin kamu görevlerinin devam ettiği sürece kullanamayacağı, kullandırılamayacağı, 4734 sayılı Kanun ‘un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında ise, belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerde bu belgelerin kullanılabilmesi için bu kişilerin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları gerektiği hüküm altına alınmış ancak anılan mevzuatta en az bir yıl olan kesintisiz ortaklık süresinin, kamu çalışanlarının kamu ile ilişiğinin kesildiği tarihten sonra mı veya bu kişilerin tüzel kişiliğe ortak oldukları tarihte mi başlayacağı yönünde bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, ,İhaleye teklif sunan Ö. İnş. Taah. Tic. San. ve Tur. A.Ş. – A. İnş. Gıda Canlı Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağına ait iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu iş deneyim belgesinin, anılan tüzel kişiliğin gerçek kişi ortağı olan H.R.P adına Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 25.06.2013 tarih ve 773 sayı ile düzenlenen iş denetleme belgesi olduğu, H.R.P’nin işin başlangıcından geçici kabulün yapıldığı 10.01.2001 tarihine kadar kontrol şefi olarak görev yaptığı tartışmasız olduğundan, benzer işe ilişkin deneyimini tevsik etmek üzere idareye sunulan iş denetleme belgesinin, ihale ilanı tarihi itibari ile anılan ihalede kullanılmasına hukuki engel bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.