Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN DÜZENLENMESİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNİN DÜZENLENMESİNDE İKİ SÖZLEŞMENİN BİRLİKTE DAYANAK ALINMASI İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRIDIR

KARAR NO : 2022/UY.I-1483

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“İhale mevzuatının … (Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği; 3, 43, 44 ve 45. madde) hükümlerine göre yapım işlerinde iş deneyim belgelerinin yapılan iş karşılığı bedel içeren tek sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen işlerde düzenlenebileceği, işin geçici kabulü yapıldıktan sonra talep üzerine belge düzenlemeye yetkili kurum kuruluş tarafından yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebileceği, mevcut durumda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin belge düzenlemeye yetkili Akhisar Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlendiği, başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesine dayanak belgeler talep edildiği, ilgili idare tarafından gönderilen belgeler incelendiğinde iş deneyim belgesinin düzenlenmesinde iki sözleşmenin birlikte dayanak alındığı anlaşılmış olup bu durumun ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, iş deneyim belgesinin tek sözleşmeye dayalı olarak düzenlenebileceği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”