Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN DÜZENLENMESİNDE YANLIŞLIK HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNİN DÜZENLENMESİ AŞAMASINDA FARK EDİLEMEYEN BİR YANLIŞLIĞIN İŞ DENEYİM BELGESİNİN DÜZENLENMESİ AŞAMASINDAN SONRA DA TESPİTİNİN YAPILABİLMESİ VE DÜZELTİLMESİ MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1283

“Yapılan tespitler kapsamında başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı olan E… Şirketi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından düzenlenen bir iş deneyim belgesi olduğu ve belgenin hatalı düzenlendiğinin işbu ihalenin gerçekleştirildiği gün belgenin iş deneyimini tevsiken sunulması üzerine fark edildiği, bunun üzerine belgenin ilgili hakedişler dikkate alınarak güncel halinin ihale tarihi olan 29.08.2022’de yeniden düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından bir işlemin gerçekleştirilmesi aşamasında tespit edilemeyen bir eksiklik/yanlışlığın idari işlemin her aşamasında değiştirilebileceği ve düzeltilebileceği dikkate alındığında bu ihale bakımından da idarece bir başka ihale kapsamında iş deneyim belgesinin düzenlenmesi aşamasında fark edilemeyen bir yanlışlığın iş deneyim belgesinin düzenlenmesi aşamasından sonra da tespitinin yapılabilmesi ve düzeltmesinin yapılabilmesi mümkün olduğu değerlendirildiğinden idarece gerçekleştirilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”