Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN ESASLI UNSURU HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNİN ESASLI UNSURUNUN İDARİ ŞARTNAMEDEKİ BENZER İŞLERE UYGUN OLMASI HALİNDE BELGE TUTARININ TAMAMININ DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-1179

“İş deneyim belgesinin idareye sunulmuş olan ilk halinde belgeye konu işin esaslı unsurunun “Boru ve İletim Hattı İşleri” olduğu gerekçesiyle belgenin A-III grubu işlere ilişkin olduğu değerlendirmesi yapılarak idarece uygun bulunmaması neticesinde F… İnşaat Enerji Madencilik Botanik Tekstil Gıda Petrol Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan şikâyet başvurusu nedeniyle idarenin belgeyi düzenleyen idareye yazmış olduğu yazıya cevaben belgenin güncellenmiş halinin gönderildiği anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiası belgenin son hali üzerinden değerlendirilmiştir.

 

Anılan güncel belgeye yönelik yapılan tespitler doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin güncel iş deneyim belgesinde belgenin esaslı unsurunun belgeyi düzenleyen idare tarafından su yapıları olarak belirtildiği dikkate alındığında belgenin esaslı unsurunun İdari Şartname’de benzer işler olarak belirlenen A-IX grubuna uygun olduğu, ayrıca belgeye konu işe ait son hakediş raporu ve kesin metraj cetvellerinin incelemesi sonucunda edinilen bilgilerden söz konusu işin gerçekleştirilen imalatlar bakımından da ihale konusu işe uygun olduğu anlaşıldığından belge tutarının tamamının dikkate alınması gerekmektedir.

 

Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim tutarının 10.933.933,99 TL olduğu, bu tutarın güncellenmesi neticesinde elde edilen tutarın 50.796.312,10 TL olduğu, anılan isteklinin teklif bedelinin 15.000.000,00 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu ihalede ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak sağlaması gereken iş deneyimi tutarının 12.000.000,00 TL olduğu ve isteklinin iş deneyim tutarının bu tutarı karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan tüm bu tespit ve değerlendirmeler neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin uygun olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.”