Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNİN UYGUNLUĞU HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNİN BENZER İŞE UYGUN OLMASI VE İSTEKLİ TARAFINDAN KARŞILANMASI GEREKEN ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARINI KARŞILAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-425

“…Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin adının “Gümüşhane Şiran Babuş Göleti Proje Yapımı Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, işin tanımının “SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) tipinde gölet gövde ve yardımcı tesislerine ait projeler (dolusavak, derivasyon – dipsavak kondüvisi, su alma yapısı, vana odası, elektrik, makine, ulaşım yolları), dolusavak köprüsü ve içme suyu deplase projesi yapımı ile cbs çalışması” olarak yapıldığı, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde ise amacı bakımından hangi tür gölet projelerinin benzer iş kapsamında değerlendirileceği hususunda herhangi bir ayrım yapılmadan “gölet projeleri”nin benzer iş kapsamına alındığı, idare tarafından “İçme suyu deplase projesi yapımı” işinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle iş deneyim belgesinin ayrıştırılması yoluna gidildiği ancak gölet projesi yapımı kapsamında gerçekleştirilen “içme suyu deplase projesi yapımı”nın, proje sahasında mevcut içme suyu hattının deplasesine ilişkin proje işi olduğu, işin niteliği itibariyle gölet projesine ek/ayrı bir içme suyu projesi işi olmadığından işin doğal parçası ve tamamlayıcı unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesi tutarının 55.000,00 TL olduğu, bu tutarın güncellenmesiyle 158.621,37 TL tutarına ulaşıldığı, anılan tutarın istekli tarafından sağlanması beklenen asgari iş deneyim belgesi tutarını (396.500,00 x % 40 = 158.600,00 TL)  karşıladığı anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede, idare tarafından asgari iş deneyim belgesi tutarının teklif edilen bedelin %40’ı olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirlenen benzer işe uygun olduğu ve yukarıda yapılan değerlendirme çerçevesinde belge tutarının tamamının dikkate alınması gerektiği, bu tutarın da istekli tarafından karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”