Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİ İÇİN İSTENİLEN KRİTER HK.

KARAR: İŞ DENEYİMİ İÇİN İSTENİLEN KRİTERİN SAĞLANAMAMASI HALİNDE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1267

“İhale işlem dosyasında yapılan incelemede söz konusu isteklinin iş deneyim belgesi kapsamında sunduğu belgelerin yer almadığı belirlenmiş ve ilgili idareden bahsi geçen belgeler istenilmiştir.

 

Bu kapsamda idare tarafından gönderilen ve 06.10.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan belgeler incelendiğinde, söz konusu istekli tarafından sadece G…Ltd. Şti. tarafından “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Hizmet Bedeli” için düzenlenmiş 544.000,00 TL tutarlı faturanın sunulduğu, başka herhangi bir belgenin ise sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

mevzuat hükümleri ve tespitler kapsamında, anılan istekli tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla idareye sunulan belgeler arasında sadece 544.000,00 TL tutarı ihtiva eden faturanın sunulduğu bunun dışında işe ilişkin sözleşme ve damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmiş olduğuna ilişkin belgelerin ve o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldı ise buna ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde iş deneyimi için istenilen kriterin sağlanamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.”