Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİNE KONU OLAN BELGELER HK.

KARAR: İSTEKLİNİN İŞ DENEYİMİNE KONU OLAN BELGELERİ BİR BÜTÜN OLARAK MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE SUNMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1279

“Yapılan incelemede, idarece başvuru sahibine 24.08.2022 tarihinde gönderilen yazıda “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler”in sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulduğu, bu bağlamda gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme, fatura örnekleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, bu kapsamda ihale ilan tarihi itibarıyla damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sunulmasının gerekli olduğu, ancak başvuru sahibi tarafından söz konusu belgenin sunulmadığı, damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği, bu bağlamda düzeltme beyannamesi ile damga vergisinin ödenmesinin söz konusu belgeyi şikayete konu ihalede geçerli kılmayacağı,

 

Ayrıca belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması iddiasına … Yönetmelik’in 56.4’üncü maddesi uyarınca sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, sunulmaması halinde bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, bu bağlamda başvuru sahibi tarafından öne sürülen hususun bilgi tamamlatılmasından ziyade belge tamamlatılması konusunu oluşturacağı,

 

Yeterlik Bilgileri Tablosu ve idarece istenilen yazıda damga vergisine yönelik belirleme yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak; … Yönetmelik’in 47’nci maddesinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimi oluşturan belgelere açıkça yer verildiği, dolayısıyla sözleşme, fatura örnekleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ve personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, bu hususta idarece ayrıca sayma suretiyle belirleme yapılmasının gerekmediği anlaşıldığı, başvuru sahibinin iş deneyime konu olan belgeleri bir bütün olarak mevzuata uygun şekilde sunması gerektiği anlaşılmış olup,  başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”