Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK ETMEK HK.

KARAR: İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK ETMEK AMACIYLA İSTEKLİLERİN KANUN KAPSAMINDAKİ İDARELERE BEDEL İÇEREN TEK BİR SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YURT İÇİNDE VEYA YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER İÇİN, İŞ SAHİBİ TARAFINDAN DÜZENLENİP VE SÖZLEŞMEYİ YAPAN YETKİLİ MAKAM TARAFINDAN ONAYLANAN İŞ DENEYİM BELGELERİNİ SUNMALARI GEREKİR

KARAR TARİHİ:29.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-778

“İş deneyimini tevsik etmek amacıyla isteklilerin Kanun kapsamındaki idarelere bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenip ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanan iş deneyim belgelerini sunmaları gerektiği, C… A.Ş.nin sunmuş olduğu sözleşmeye konu işin, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı’na ait katı atık düzenli depolama tesisinde oluşan metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesi işi kapsamında gerçekleştirildiği, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı’nın Kanun kapsamında ve belge düzenlemeye yetkili olduğu, dolayısıyla söz konusu işten elde edilen iş deneyiminin tevsikinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde yer verilen şekilde yapılamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda yer verilen ifadeler doğrultusunda sözleşme konusu iş kapsamında işveren firma M… Ltd. Şti. tarafından düzenli depolama sahasındaki çöp gazının borulama ve emiş sistemiyle toplanarak elektrik üretim tesisine getirilmesi ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi işlerinin gerçekleştirildiği, katı atıkların düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilmesinin Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı tarafından yerine getirildiği, C… A.Ş.nin ihale konusu iş ya da benzer iş tanımı dahilinde katı atık sahası rehabilitasyonu veya katı atık bertaraf işini yapmadığı, dolayısıyla bahse konu belgelerin değerlendirmeye alınması durumunda dahi, iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme konusu işin benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından, idare tarafından tesis edilen işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”