Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİMİNİN İHALE KONUSU İŞE UYGUNLUĞU HK.

KARAR: İŞ DENEYİMİNİN İHALE KONUSU İŞE VEYA BENZER İŞE UYGUN İŞ TUTARININ AYRIŞTIRILMASI VE İHALE KONUSU İŞE VEYA BENZER İŞE UYGUN KISIMLARININ DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1054

“Başvuru sahibinin Y…Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen rehberlik hizmeti işi tutarının belirlenemeyeceği yönündeki iddiası incelendiğinde; başvuruya konu ihalede benzer iş tanımının “kamu ve özel sektörde tek sözleşme ile gerçekleştirilen her türlü turizm rehberliği işi” olarak düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyiminin tevsikine ilişkin belgelerden söz konusu işin yemek, taşıma, organizasyon, rehberlik gibi hizmetler dahil kamp organizasyonu işi olduğunun ve bu çerçevede; sözleşme konusu iş kapsamında ihale konusu işe/benzer işe dahil olmayan kısımların olduğunun anlaşıldığı, söz konusu iş kapsamında ihale konusu iş ve/veya benzer iş tanımına uygun iş tutarının ayrıştırılması gerektiği, ihale komisyonu kararında iş deneyiminde ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun kısımların ayrıştırılmadığı, dolayısıyla bu hususta idarenin iradesinin ortaya konulmadığı, bu sebeple idarece iş deneyiminin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun iş tutarının ayrıştırılması ve ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun kısımlarının dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”