Hakkakul Logo Beyaz

İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGE OLARAK GELİR TABLOSU SUNULMASI DURUMUNDA, İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN BİR ÖNCEKİ YILDAN İTİBAREN GERİYE DOĞRU OLAN YILLARA AİT GELİR TABLOLARININ SIRASIYLA SUNULMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ: 15.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-717

“… mevzuat çerçevesinde, bilanço ve eşdeğer belgelere ilişkin kriterlerin belirlendiği görülmüş olup, ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde (şikâyete konu ihale tarihi 13.04.2022), bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların, iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanların ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabileceği, bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle iş hacmini gösteren belge olarak gelir tablosu sunulması durumunda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait gelir tablolarının sırasıyla sunulması zorunludur.

 

Söz konusu istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, sadece “2019” yılına ait bilgilerin (sırasıyla 3 yılın ve bu yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden ulaşılan verilerin beyan edilmediği) beyan edildiği görülmüş olup, anılan isteklinin bu haliyle kamu ihale mevzuatında ve İdari Şartname’de aranan kriterleri karşılamadığı tespit edilmiştir. Açıklanan nedenlerle, M…. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”