Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN İSTENİLDİĞİ İHALELER HK.

KARAR: İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN İSTENİLDİĞİ İHALELERDE, İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN ÖNCEKİ YILA AİT TOPLAM CİROYU GÖSTEREN GELİR TABLOSU İLE HİZMET İŞLERİ İLE İLGİLİ CİRO TUTARINI GÖSTEREN BELGENİN HER İKİSİNİN DE İDARELERCE İSTENİLMESİ ZORUNLU OLUP, İSTEKLİ TARAFINDAN BİRİNİN SUNULMASI YETERLİDİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1441

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu ile hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunlu olduğu, istekli tarafından birinin sunulmasının yeterli olduğu, şikayete konu ihalede toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmaması, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı A… Gıda Tur. Taş. İnş. Haf. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun, “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün, “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında;

“2021 – *******279,65 TRY” şeklinde,

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı A… Yem. İşl. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun, “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün, “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında;

“2021 – ******016,91 TRY” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı ve özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2021 yılına ilişkin beyan edilen iş hacmi tutarlarının teyit edildiği ve anılan tutarların İdari Şartname’de istenilen şartları (pilot ortak(%99) için 12.165.318,00 TL, özel ortak(%1) için 122.882,00 TL) karşılandığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”