Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI HİZMETİ HK.

KARAR: YOL YAPIMI, BAKIM VE ONARIMI İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI HİZMETİ, PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN İŞLER KAPSAMINDADIR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1038

“Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu açıklanmıştır. Ayrıca, mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işinin, çöp toplama işinin, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işlerinin, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımının, ot temizliğinin, çim biçiminin, toprak işlemenin, arazi hazırlığının, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımının, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işler ile Kurum tarafından belirlenecek diğer işlerin, 78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceği ifade edilmiştir. Açıklamadan anlaşılacağı üzere, yukarıda belirtilen işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan sürücülü araç kiralama işleri herhangi bir koşul aranmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilecektir.

 

Ancak şikâyete konu ihalenin yol yapımı, bakım ve onarımı işlerinde kullanılmak üzere, araç ve iş makinesi kiralanması hizmet olduğu, bu kapsamda, söz konusu alımın açılmayan yolların açılması, istinat duvarlarının yapılması, yol ve saha dolgu ve yarma işlerinin yapılması, yol menfez işlerinin yapılması, yol ve kaldırım imalatları yapılması, mevcut yol ve kaldırımların onarılması, aydınlatma direklerinin montaj ve demontajlarının yapılması, açılan yolların ve mevcut yolların asfaltlanması, mevcut yolların asfalt ve beton parke tamirlerinin yapılması olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, şikâyete konu ihaleye ilişkin işin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.3’üncü maddesinde tanımlanan işlerden biri olmadığı görülmüştür.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle şikâyete konu ihalenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.3’üncü maddesi kapsamında belirtilen işler niteliğinde olmaması nedeniyle personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işler kapsamında olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”