Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİNDEKİ İMZA NOKSANLIĞI HK.

KARAR: İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİNDEKİ İMZA NOKSANLIĞI DAHA SONRA TAMAMLATILABİLECEK BİR EKSİKLİKTİR.

KARAR NO : 2014/1498

KARAR TARİHİ : 07.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 3. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 03.02.2014 tarihinde “Niğde İl Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine çıkıldığı, anılan ihalenin en iyi teklifi veren davacılar H. İnşaat Madencilik Tic. ve San. A.Ş., M.O.İ. İnşaat Nak. Turz. Enerji Pet. Ürün. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığında kaldığı, ancak ilgili idarece yapılan ön mali kontrol sırasında davacıların sunduğu iş ortaklığı beyannamesindeki imzaların eksik olduğunun fark edilmesi üzerine, davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan karar sonrasında yapılan şikayet başvurusuna idarece bir cevap verilmemesi sebebiyle yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulunun 04.06.014 gün ve 2014/UY.II.-2268 sayılı kararı ile reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, davacıların teklifleri ile birlikte sunmuş olduğu iş ortaklığı beyannamesi incelendiğinde; belgede ihale kayıt numarası, idare adı ve işin adı kısmındaki bilgilerin doğru olarak yer aldığı, pilot ortağın ve özel ortakların isimlerinin ve hisse oranlarının belirtildiği, ortaklarca imzalanması gereken kısımda pilot ortak H. İnşaat Madencilik Tic. ve San. A.Ş.nin ve özel ortak M.O.’nın kaşelerinin yer aldığı ancak imzalarının yer almadığı, özel ortak İ. İnşaat Nak. Tur. Enerji Pet. Ürün. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise hem imzasının hem de kaşesinin yer aldığı görülmüştür.

Bakılmakta olan davada, davacıların teklifleri ile birlikte sunmuş olduğu iş ortaklığı beyannamesinde üç ortaktan ikisinin imzasının bulunmadığı açık olsa da, ihaleye sunulan teklifin davacıların üçü tarafından imzalandığı, dolayısıyla davacıların iş ortaklığı konusundaki iradelerini ortaya koydukları, kaldı ki ihale üzerinde kalan davacıların yukarıda bahsedilen Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 32. maddesi uyarınca sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesini idareye vermelerinin zorunlu olduğu, noter onaylı sözleşmenin idareye sunulması ile iş ortaklığı beyannamesindeki imza eksikliğinin hukuken bir anlamının kalmayacağı, öte yandan davacıların verdiği teklif ile sonradan ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifi arasında 974.500,00 TL’lik fark olduğu, işin esasına etki etmeyen ve ilgili mevzuat uyarınca sözleşme imzalanmadan önce giderilmek zorunda olan bir eksiklik nedeniyle kamunun 974.500,00 TL zarar uğratılmasının kamu yararına da aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…