Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞİN DEVAMI SÜRESİNCE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU HK.

KARAR: İŞİN DEVAMI SÜRESİNCE MEYDANA GELECEK KAZALARDAN, BU KAZALARIN SEBEP OLACAĞI CAN VE MAL KAYBINDAN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLECEK HER TÜRLÜ ZARARLARDAN YÜKLENİCİ DOĞRUDAN SORUMLU OLUP İSTEKLİLERİN BU VARSAYIM ALTINDA TEKLİF VERMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1000

“Sözleşme Tasarısı’nın “Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, ihale dokümanı kapsamında, her türlü can ve mal kaybından ve üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan yüklenicinin sorumlu olacağına dair bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

 

Diğer taraftan … (Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 9’uncu maddesince) mevzuat hükümleri çerçevesinde, işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan yüklenicinin doğrudan sorumlu olacağı, isteklilerin bu varsayım altında teklif vermesi gerektiğinin açık olduğu, netice itibariyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”