Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNDE GÜN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İDARENİN İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN GÜN BELİRLEMESİNİ ENGELLEYEN BİR KISITLAMA YOKTUR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-156

“… idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin gün belirlemesini engelleyen bir kısıtlama olmadığı gibi idarece yapılan düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle, personelin maaşlarını, personelin çalıştığı ayı takip eden ayın sekizinci gününe kadar yatırılmasına ilişkin söz konusu düzenlemede bir aykırılık olmadığı anlaşılmaktadır…”