Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İZİN KULLANAN İŞÇİLERİN YERİNE ÇALIŞACAK İŞÇİLER HK.

KARAR: İZİN KULLANAN İŞÇİLERİN YERİNE BAŞKA İŞÇİLER GETİRİLEREK SAYININ TAMAMLANMASI İDARECE TALEP EDİLEMEZ

KARAR NO : 2023/UH.I-175

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“14.12.2022 tarihinde yapılan ihaleye 10 isteklinin katıldığı, idarece 8 isteklinin teklifinin geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle, 1 isteklinin teklifinin ise yeterlik bilgileri tablosunda, taşıt bilgi formlarının tüm araçlar için doldurulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin tek geçerli teklif sahibi Y.. Özel Eğ. Taş. ve Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

mevzuat hükümlerinden, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde yıllık ücretli iznin dışında yıllık izin gibi çalışılmış sayılacak hallerin neler olduğunun 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesinde belirtildiği, bu izinlerin kullanılması durumunda da Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.25’inci maddesine göre izin kullanan işçilerin yerine başka işçiler getirilerek sayının tamamlanmasının idarece talep edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu, yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinden ihale kapsamında 120 sürücünün tam zamanlı olarak çalıştırılacağı, yüklenicinin çalıştırdığı sürücüler ile ilgili 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerini uygulamak zorunda olduğu, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışılmış gibi sayılan yıllık ücretli izinler, sosyal izinler ve raporlu günlerin sigorta prim ödemelerinde herhangi bir kesinti işlemi yapılmayarak, bu tür izinlerde geçen günlerin tamamının sigorta priminin eksiksiz olarak ödeneceği, diğer taraftan hizmetin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde izin kullanmak isteyen sürücülerin yerine ikame sürücü görevlendireceği ve izin kullanacak ve yerine ikame gelecek sürücülerin idareye yazı ile bildirileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından izin kullanmak isteyen sürücülerin yerine ikame sürücü görevlendirilecek olmasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.25’inci maddesi ile 4857 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği iddia edilmekteyse de, yapılan tespitler çerçevesinde izinli personelin çalışılmış gibi sayılacağı, bunlardan bağımsız olarak işin aksamadan yürütülmesi için idarece birim fiyat teklif cetvelinde yıllık izinli, mazeret izinli ve raporlu bulunan personelin yerine görevlendirilecek ikame personel için ayrı satır açıldığı ve teklif fiyata dahil edildiği, isteklilerin de tekliflerini bu hususlar doğrultusunda verecekleri ve ikame personel için birim fiyat teklif cetvellerinde yer verdikleri birim fiyatlar üzerinden hakediş alacakları anlaşılmış olup, bu doğrultuda yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.25’inci maddesine ve 4857 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”