Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞÇİLİK GİDERLERİNİN İDARE TARAFINDAN ÖDENMESİ HK.

KARAR: İŞİN YAPILMASI AŞAMASINDA PROJE DEĞİŞİKLİKLERİNDEN DOĞACAK FAZLA İŞÇİLİK GİDERLERİ İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE ÖDENİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-431

“Yapım İşleri Genel Şartnamesi … maddelerinde, birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olmadan başlanamayacağı, proje değişikliklerinden doğacak fazla işçilik giderlerinin idare tarafından yükleniciye ödeneceği ve üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli işçileri temin etmek zorunda olduğu düzenlenmiştir.

 

Şikâyet konusu işin 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesine uygun olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkıldığı, sözleşmeye konu işin yapılması aşamasında, uygulama projelerinin yapılacağı, dolayısıyla ihale konusu işin yapılması aşamasında proje değişikliği yapılmasının kaçınılmaz olduğu ve yapılacak proje değişikliklerinden doğacak ve birim fiyatlara dahil olmayan fazla işçilik giderlerinin idare tarafından yükleniciye ödeneceği hususları dikkate alındığında, başvuru sahibinin 13’üncü iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”