Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞÇİLİK KALEMLERİNE AİT TEKLİF HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN BEDELLERİN TEKLİF EDİLMESİ GEREKEN ASGARİ TUTARIN ALTINDA OLMASI VE İŞÇİLİK KALEMLERİNE AİT TEKLİFİN İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNE AYKIRI TEKLİF OLMASI HALİNDE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1177

“Birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplamalar neticesinde, iddia konusu 1’inci kısımda diyetisyen veya gıda mühendisi veya ziraat mühendisi iş kalemine ait sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyetinin aylık 12.460,58 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 396,35 TL; aşçıbaşı iş kalemine ait sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyetinin aylık 11.271,54 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 356,71 TL; aşçı iş kalemi için sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyetinin aylık 10.082,49 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 317,08 TL; aşçı yardımcısı ve tatlıcı iş kalemi için sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyetinin aylık 9.289,79 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 290,67 TL; bulaşıkçı, garson, şoför ve ambar sorumlusu iş kalemleri için sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyetinin aylık 8.893,44 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 277,45 TL; garson (engelli) engelli iş kalemi için ise sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyetinin aylık 7.566,88 TL’nin hesaplamalara dahil edilmesi gerektiği ve sözleşme ve genel giderler hariç toplam asgari işçilik maliyetinin 19.985.564,34 TL olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli A…Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan istekli tarafından diyetisyen veya gıda mühendisi veya ziraat mühendisi iş kalemine ilişkin aylık 10.156,00 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 319,00 TL; aşçıbaşı iş kalemine ilişkin aylık 9.200,00 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 287,00 TL, aşçı iş kalemine ilişkin aylık 8.244,00 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 256,00 TL, aşçı yardımcısı ve tatlıcı iş kalemine ilişkin aylık 7.606,00 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 234,00 TL; bulaşıkçı, garson, şoför ve ambar sorumlusu iş kalemi için aylık 7.287,00 TL ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için günlük 224,00 TL, garson (Engelli) iş kalemine ilişkin aylık 6.300,00 TL bedel öngörülmüş olup bahse konu ihalede çalıştırılacak personele ait işçilik kalemlerine toplam 16.369.692,00 TL teklif sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak 10 farklı unvandaki personele ilişkin olarak başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu işçilik kalemlerine teklif edilen bedellerin, bahsi geçen kalemlere yönelik teklif edilmesi gereken asgari tutarın altında olması ve bu doğrultuda işçilik kalemlerine ait teklifin ihale dokümanı düzenlemelerine aykırı teklif olmasından dolayı anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”