Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞİN TESLİMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE SÜRE UZATIMI HK.

KARAR: İŞİN TESLİMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AŞAMASINDA YÜKLENİCİDEN KAYNAKLANMAYAN NEDENLERLE ORTAYA ÇIKAN MÜCBİR SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ İDARELERCE MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE SÜRE UZATIMI VERİLEBİLİR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UH.I-1388

“Yapılan incelemede bahse konu ihalenin konusunun sağlık hizmetleri içerisinde yer alan kesintisiz devam etmesi ve zamanında karşılanması gereken emar ve tomografi görüntüleme hizmetleri olduğu, cihaz teslim süresinin sözleşmenin imzalanmasından sonra 60 gün olarak belirlendiği,

Başvuru sahibinin işe başlama süresinin en az 120 gün gün olması gerektiği aksi takdirde ihaleye konu cihazların global çip krizi nedeni ile süresinde teslim edilmesinin mümkün olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak idarelerin; işe başlama/cihaz teslimine ilişkin süreleri ihtiyaçları doğrultusunda belirlemesi hususunda temel ilkeler çerçevesinde takdir yetkisinin bulunduğu, bahse konu hususun ihale süreci ile ilgili değil sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu, bu aşamada yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle ortaya çıkabilecek durumlarda mevzuatta belirlenen başvuru koşulları ve kriterlerinin sağlanması koşulu ile mücbir sebep başvurusu ile süre uzatımı mekanizmasının da yer aldığı değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin yukarıda yer verilen iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”