Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞİN YÜRÜTÜLMESİNDE FİYAT FARKI VERİLMESİ HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİN SÜRESİ 365 TAKVİM GÜNÜNÜ AŞTIĞINDAN İŞİN YÜRÜTÜLMESİ AŞAMASINDA FİYAT FARKI HESAPLANMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

KARAR NO : 2022/UH.IV-1364

“… mevzuat açıklamaları ve tespitler neticesinde, ihale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aştığı bu sebeple işin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu, buna ilişkin mevzuata uygun düzenlemelerin dokümanda yer alması gerektiği, ihale dokümanında idare tarafından sadece personele fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği, ancak bu kapsamda fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmediği, ayrıca ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmediği, netice itibariyle fiyat farkı ödeneceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmesine rağmen katsayı ve endekslere ilişkin bir belirleme yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”