Hakkakul Logo Beyaz

İŞİN YÜRÜTÜMÜNDE KULLANILACAK MAKİNELER HK.

KARAR: İŞ SÜRESİ BİTİMİNDE İHALE KONUSU İŞİN YÜRÜTÜMÜNDE KULLANILACAK MAKİNELERİN HİÇBİR ÜCRET TALEP EDİLMEDEN İDAREYE BIRAKILMASI ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-89

“… İnceleme konusu ihalenin Temizlik Ekipmanları Kiralama ve Dış Cephe Asansör Bakım Onarımı işi olduğu anlaşılmıştır. İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, ihale konusu işin 6 adet asansör bakımıyla birlikte 15 adet makine ve 8 personel ile temizlik yapılması işi olduğu, diğer yandan iş süresi bitiminde ihale konusu işin yürütümünde kullanılacak toplam 15 adet makineden 10 adedinin hiçbir ücret talep edilmeden idareye bırakılacağı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, şikâyete konu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bir hizmet alımı ihalesi olmasına karşın, Teknik Şartname’nin 7.3’üncü maddesinde yer alan işin bitiminde 10 adet makinanın bedelsiz olarak idareye hibe edilmesi gerektiğine yönelik düzenlemenin hizmet alımı ile bağdaşmadığı gibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında da böyle bir alım yönteminin/usulünün bulunmadığı, bu nitelikte bir düzenleme yapılmasının başta temel ilkeleri düzenleyen 5’inci maddeye aykırı olduğu, ilgili düzenlemenin bir nevi zorunlu bağış niteliği taşıdığı anlaşıldığından iddia konusu Teknik Şartname düzenlemesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır…”